Review: De Vries

Na het overlijden van mijn vrouw heb ik de uitvaart laten verzorgen door Ina van Uitvaart La Balise.
Haar betrokkenheid en medeleven heb ik zeer op prijs gesteld.
De uitvaart was eervol en ingetogen precies zoals mijn vrouw het wilde hebben.
De verstrooiing van de as heeft plaatsgevonden op het uitstrooiveld Delhuysen bij Arnhem.
Bij de nazorg was een bezoek aan het uitstrooiveld Delhuysen haar niet teveel en heeft zij navraag gedaan
naar de juiste plaats van verstrooiing omdat er ter plaatse geen informatie beschikbaar is.
Heel, heel hartelijk dank wat U voor mijn overleden vrouw en mij gedaan heeft.

De Vries Dedemsvaart.

De Vries
Dedemsvaart